Vikten av att göra rätt saker

En uppsats har lagts fram på ämnet att få ut så mycket nytta som möjligt ur beslutsstöds initiativ. Uppsatsen heter ”Intelligent Business Intelligence – En studie i framgångsfaktorer för effektivt användande av Business Intelligence”

Computer Sweden har skrivit en artikel om uppsatsen och har noterat ner fem tips för företag som håller på med projekt inom beslutsstöd:

”1. Se till att rätt medarbetare är involverade, både it- och verksamhetsfolk.

2. Se till att systemet stämmer med företagets strategi och har stöd från toppcheferna.

3. Informera, engagera och utbilda. Användarnas acceptans är viktigare än för något annat system.

4. Samla i ett kompetenscenter. På så sätt säkerställs både enhetlighet och att kompetensen finns under ett tak.

5. Arbeta med datakvalitetsfrågor. Det innefattar även gemensamma definitioner.”

 Punkt 2 av dessa anser vi vara speciellt viktig och ett måste för att ”Göra Rätt Saker”

Uppsatsen skrevs av Erik Verner och Anna Fernlund på Handelshögskolan i Göteborg och du hittar den här.

Computer Swedens artikel skrevs av Martin Wallström och du hittar den här: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.235243/projektet-som-aldrig-tar-slut

Skicka gärna vidare: Share on LinkedIn0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0