BI för vem?

BI skall användas inom ett företags samtliga avdelningar i syfte att sammanställa, bearbeta och presentera uppföljnings- och beslutsstödsinformation. Gartners undersökningar påvisar också detta speciellt med tanke på de senaste månadernas turbulens. Den så kallade finanskrisen har satt stor press på VD:n med minskade intäkter och lägre vinst.

”Att hantera relationer handlar också om förtroende, vilket har naggats i kanten av finanskrisen. Ett sätt att öka förtroendet är att se till att så mycket som möjligt är öppet och synligt och att arbeta med beslutsstöd, rykteshantering och med en mer datadriven ledningskultur”.

Några enkla och övergripande exempel på var BI behövs:

Marknadsavdelningen behöver information om sina kunder för att anpassa kundkontakten i syfte att anpassa erbjudanden, öka merförsäljning samt vinna nya kunder. Kampanjhantering med uppföljning är av central art.

Försäljningsavdelningen vill ha fortlöpande information om vilka produkter som säljer bra, på vilka geografiska och demografiska områden samt genom vilka kanaler. Information om sortimenthantering för att kunna bestämma produktval och försäljning i förhållande till köpbeteende.

Produktionen behöver information om försäljningssiffror och trender för att kunna planera för produktionen.   

Inköpsavdelningen behöver information avseende vilka leverantörer som levererar till bästa pris och kvalitet samt uppfyller regulatoriska krav och miljökrav. Informationen syftar till att ta beslut om vilka leverantörer vi skall arbeta med.

Transport och logistik avdelningen behöver exempelvis uppföljningsinformation om distribution, lagerhållning, transportkostnader, volymer, last, punktlighet.

Ekonomiavdelningen behöver information om bland annat lönsamhet, lönsamhet per avdelning, enhet, process.

Enligt vår erfarenhet är det endast företagets affärsskicklighet som begränsar användningsområdet och möjligheterna att omvandla data till information i syfte att förbättra företagets affärer och lönsamhet.

Skicka gärna vidare: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+