see-140228_640

Konsten att få fram ett budskap – Presentation

För att få fram ett budskap behöver tre steg genomföras

 1. Ta fram data
 2. Bearbeta data
  • Beräkna
  • Kombinera
  • Filtrera
  • Selektera
 3. Presentera information

Ett tips för att bättre klara av steg 3 – Presentera information är att låta bli att använda Paj-diagram. Här en liten animering, mest på kul, som visar hur man kan göra istället:

No more Pie

Courtesy Darkhorse Analytics

Skicka gärna vidare: Share on LinkedIn0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0