Samtal om beslutsstöd – CFO/Gyros

Gyros AB är ett företag inom BioTech branschen med sitt huvudkontor i Uppsala. Vi fick chansen att samtala med Mathias Brandhammar, CFO på Gyros om det beslutsstöd som de använder sig av inom företaget.

Mathias börjar med att förklara att Gyros befinner sig i en fas där de har en färdig produkt och all kraft nu går till att få upp volymen i försäljningen. Han liknar deras försäljningsprocess med den som rakbladstilverkaren Gillette har. Gyros har ett instrument som de säljer in hos sina kunder, men det är förbrukningsvaran (Skivor) till instrumentet som de i nästa led skall få de största intäkterna ifrån.

En ökad försäljning av instrument leder till en kommande ökning av försäljning av skivor. Det finns också stora effektiviseringsvinster att göra vid produktionen av deras skivor vilket gör att ökade volymer mycket snabbt ger en högre vinst.

Att Gyros idag har en mycket hårt fokusering på försäljning visar sig tydligt i de nyckeltal som de använder sig av.

Skivor/instrument/kund

Definition

Hur många skivor säljs till varje kund dividerat med antal instrument som kunden har.

Användningsområde

När Gyros kunder börjar öka antalet skivor/instrument så ger det en mycket stark signal på att kunder är på väg mot en ny fas i sitt användande med en stor potential i ett ytterligare ökat användande. Det är i de faserna väldigt viktigt för Gyros att vara på plats hos sin kund för att ge dem bästa möjliga support.

Kunderna håller på med tester inför kommande läkemedelproduktion och det är helt avgörande för Gyros att vara med som den utvalda metoden tidigt i processen. Läkemedelsföretagen byter aldrig metod när de senare delarna av processen kommit igång. Eftersom det är i de senare delarna som de riktigt stora testvolymerna finns så måste kunden lyckas med Gyros metod i de tidigare faserna.

Säljdata – Omsättning, Rabattnivåer, Marknadsfördelning

Definition

Försäljningsvolym. Uppdelat på säljare, Marknad, Rabattnivå.

Användningsområde

Eftersom det finns mycket tydliga effektiviseringsvinster att göra i och med en ökad produktionsvolym så är det väldigt viktigt att mäta olika data kring försäljningen. Den framtagna informationen används för att rikta in resurser där de behövs och underlätta för säljarna i deras dagliga arbete.

Produktionsnivå

Definition

Antal skivor som tillverkas. Trend per år.

Användningsområde

När prognoserna pekar mot en viss volym av tillverkning per år så behöver beslut om ytterligare produktionskapacitet tas. Eftersom det tar tid att bygga ut kapaciteten är det väldigt viktigt att få tidiga signaler om utvecklingen.

Sammanfattning

Nyckeltal blir både väldigt viktigt, och samtidigt ganska okomplicerat för ett företag som befinner sig i den fas som Gyros är. Även som det alltid finns saker inom effektivisering att arbeta på så är det överskuggande målet ökad försäljning och ökad produktion.

//2009-10-06 av tomas@imbi.se

Skicka gärna vidare: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+