Ett perfekt nyckeltal (4) – Att skapa i tre steg

1. Mät

Det börjar med att vi mäter något och sedan visar upp resultatet. T ex ser jag , när jag spinnar, hur många slag per minut som mitt hjärta slår.

2. Sätt i relation

För att veta om det uppmätta värdet är på en önskvärd nivå eller inte behöver jag sätta det i relation till något. I spinningsalen konstrueras ett nyckeltal, KPI (Key Performance Index) genom att dividera min puls med min angivna Maxpuls för att på så sätt få fram en ansträngningsnivå.

Om jag har 70-80% av Maxpuls så befinner jag mig på en Grön nivå, mellan 80-90% är jag på Gul nivå och över 90% är en Röd nivå av ansträngning.

3. Använd

Nu, med hjälp av detta KPI, kan nu en ledare tala i termer av Grön/Gul/Röd för att enkelt beskriva hur hårt hon vill att jag, och alla andra i salen, skall anstränga oss.

Ledaren har fått ett verktyg att använda för att leda oss som grupp genom en planerad träning. ”Vi börjar med uppvärmning som skall ta oss genom den Gröna zonen för att landa i Gul Zone för den verkliga konditionsträningen.” Och på så sätt fortsätter det genom hela passet.

Slutsatser

Vårt KPI har givit oss ett verktyg som är ett stöd vid vår träning. Vi ser hur vi ligger till och kan lätt justera vår insats för att landa på den tänkta nivån. Förhoppningsvis har vår ledare sedan kunskap om vilka nivåer som är bäst för oss för att uppnå den målsättning som är uttalad om t ex en bättre kondition.

Att fundera på: Vilka KPI:er skulle passa bäst för att vara ett stöd till de målsättningar som ni har i ert företag?

Detta var del 4 av mina artiklar om nyckeltal och KPI:er.

Skicka gärna vidare: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+