BI-Strategi – Sparar pengar och ökar nyttan av beslutsstöd

Tim O Elliott som driver en bra blogg om Business Intelligence (BI)  har skrivit en artikel om fördelarna med att arbeta efter en företagsgemensam strategi för BI. – Hela artikeln finns att läsa här.

Tim börjar med att citera Gartner som säger att BI kan ha en direkt positiv påverkan på ett företags lönsamhet och drastiskt förbättra möjligheterna till att ta smarta beslut inom alla nivåer. Vidare säger han att de redan stora investeringarna i BI med största sannolikhet kommer att fortsätta öka de kommande åren. Det faktum att många företag börjar få en stor och ofta brokig skara verktyg för beslutsstöd gör att det bör finnas pengar att spara genom konsolidering och standardisering.

För att denna typ av rationalisering skall kunna genomföras på bästa möjliga sätt tror Tim att det krävs en företagsgemensam BI-strategi. Något som få företag har idag.

En BI-strategi skulle medverka till stora kostnadsbesparingar, utökad kontroll är företagets information samt leda till bättre verksamhetsanpassning. BI-strategin bör inte bara vara ett val av ett på förhand utpekat verktyg, utan behöver börja högre upp i företagets värdekedja för att ge riktigt stor nytta.

 Trots den stora betydelse som Gartner säger att BI har för företag så förutsäger de också att fram till år 2012 kommer mer än 35 % av de 5000 största globala bolagen regelbundet misslyckas med att ta insiktsfulla beslut som rör den marknad som de befinner sig på.

För att ett företag skall lyckas med sin BI satsning så krävs att den information och de analyser som tas fram kan medverka till konkreta handlingar. Handlingar som i sin tur måste ge effekter som stämmer överens med företagets övergripande strategier och mål.

Komponenter i en BI-Strategi

Tim Elliot pekar på tre olika områden som bör vara med i en genomgång inför ett införande av en BI-Strategi: 

 1. Informationshantering – Vilken information finns inom företaget. Var finns informationen och hur hanteras den?
 2. Användare – Vilka olika typer av användare och användarroller finns? Vilken information behöver de olika rollerna för att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt?
 3. Organisation – Vem är ansvarig för att hantera företagets information som den viktiga och kritiska tillgång den är? Vilka resurser finns tillgängliga för informationshantering?

Fördelar med en BI-Strategi

Fördelarna med den rationalisering som en BI-Strategi ger möjligheten till är flera. 

 1. Lägre kostnader – Genom att minska antalet BI verktyg inom ett företag finns det stora kostnadsbesparingar att göra. Såväl licenser som support, underhåll och utbildningskostnader påverkas positivt.
 2. Ökad kontroll och bättre kvalitet på data – Färre system och tydliga regler ger ökade möjligheter till korrekt data.
 3. Ökad anpassning till verksamhetens behov – En BI-Strategi borgar för att det är verkliga, konkreta behov hos verksamheten som påverkar den utveckling som sker inom BI.
 4. En plattform för fortsatt utveckling – Genom att ha en genomtänkt strategisk plattform på plats ökar chansen för att kommande initiativ drivs åt rätt håll.

Steg mot en BI-Strategi

 1. Genomgång av befintlig miljö – Vilka BI initiativ finns idag? Hur används de? Vilken information behöver olika personer?
 2. Sätt en standard för kommande BI initiativ – Bestäm vilka verktyg som tar hand om olika informationsbehov.
 3. Placera BI på organisationskartan – Genom att skapa en plats inom företaget där ansvaret för framtagning och utveckling av BI-Strategin ligger ökar chansen för fortsatt lyckade BI satsning även på längre sikt.
 4. Hantera förändringar – En Strategi stå och faller med att den förstås och används. För att det skall fungera inom ett större företag behöver de ansvariga regelbundet missionera om strategis fördelar och samtidigt känna av förändringar i verksamheten som leder till att strategin behöver modifieras.

Avslutning

Som avslutning går Tim igenom ett antal företag som har lyckats med sina BI satsningar tack vare en strategisk syn på BI. 

Genom att vara strategisk och rationalisera sin användning av BI kan företag spara pengar, få bättre kontroll över sin information och se till att informationen ger stöd till de beslut som ligger i linje med företagets övergripande strategi och målsättning.

Skicka gärna vidare: Share on LinkedIn0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0